Членове на ЕП

Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на Европейски съюз, чрез уникален многонационален демократически процес.  На изборите през май 2019 г. бяха избрани 17 членове на ЕП, представляващи България, като деветият мандат на Европейския парламент започна на 2 юли 2019 г.

Вижте кои са евродепутатите от България: