Второ издание на програмата на EП за обучение на млади журналисти

Европейският парламент в партньорство с Българската телеграфна агенция организира обучение за млади журналисти от националните и регионалните медии в България на 6, 7 и 8 ноември. Кандидатствайте до 20 октомври.

2023-09-20-body-media-training.jpg

Обучителната програма ще запознае младите журналисти с функционирането на институциите на Общността с фокус върху Европейския парламент, европейските политики и тяхното прилагане в държавите-членки въз основа на ценностите на Съюза.

Второто обучение е планирано да се проведе на 6, 7 и 8 ноември 2023 година в БТА, София. Лектори отново ще бъдат водещи експерти по европейски въпроси и опитни действащи журналисти: проф. Ингрид Шикова, доц. Иван Начев, доц. Георги Лозанов, доц. Ралица Ковачева, д-р Първан Симеонов, Николай Желязков и Ива Тончева. В обучението ще се включат и български евродепутати, както и представители на Бюрото на Европейския парламент в България.

Обучението е в два модула: национален и европейски.

1. В националния модул ще бъдат представени общи знания за европейските институции чрез презентации, лекции и дискусии, предвидена е и конкретна медийна работа по теми от законодателните приоритети на Европейския парламент.
2. Европейският модул предвижда обучение през февруари 2024 г. в Европейския парламент в Брюксел за двама от 10-те участници, определени на базата на резултатите от представянето им в националното обучение.

Завършилите обучението ще получат сертификат от Европейския парламент.

За кого са обученията?

Обученията са за млади журналисти, които работят в национални и регионални медии в България и имат желание да се запознаят с инструментите на европейските институции, което ще им позволи да развият умения да разказват за Европа на достъпен език.

Допускат се журналисти, работещи на свободна практика.

Обучението е отворено и за други специалисти в сферата на медиите, когато това е надлежно обосновано и в интерес на Европейския парламент: като създатели на съдържание за социалните медии, мениджъри в сферата на мултимедиите, автори на телевизионно съдържание и специалисти в сферата на данните.

Изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят, са:

  • Завършено висше образование или професионално обучение.
  • Не повече от 3 години стаж след завършване на образованието.
  • В момента на кандидатстването да работят за национални или местни медии в България.
  • Работно владеене на английски език.

Какво трябва да представят кандидатите?

  • Мотивационно писмо.
  • Биография във формат Europass.
  • Портфолио със журналистически материали (статии, интервюта, видеа и др.) в национални или местни медии – за журналисти или портфолио с проекти, по които кандидатът е работил – за специалисти в сферата на медиите.

Предимство ще имат кандидати, които представят препоръка от работодателя си.

Документите за кандидатстването се изпращат на: schola@bta.bg
При въпроси свързвайте се с БТА на телефон 0889444115.

Срокът за подаването на документите е 20 октомври 2023 година.
На основата на представените документи и според изискванията комисия от БТА ще определи участниците в обученията до 20 октомври 2023 г.  

За обучението ще бъдат избрани 10 журналисти. Други 10 кандидати ще бъдат резерва. Резервите от първото обучение ще участват в класирането. Не е необходимо наново да подават документи. Те единствено трябва да заявят участието си по имейл, освен ако не желаят да актуализират своята подадена вече информация.

Обученията се организират в БТА в София: бул. „Цариградско шосе“ 49. За журналистите извън София БТА поема разходите по пътуването и настаняването.

Обучението за млади журналисти е програма на Европейския парламент, изпълнявана от Българската телеграфна агенция.

Подобни обучения се организират в над 20 държави от ЕС.

Допълнителна информация

Съобщение на сайта на БТА
Първо обучение по програмата
Видео от първото обучение по програмата