Възможности за младежи

Среща на европейската младеж (EYE)

Срещата на европейската младеж (наричана още „Европейско младежкото събитие“ или EYE) дава възможност гласът на хиляди млади европейци да бъде чут в Европейския парламент в Страсбург.

По време на събитието, което се провежда веднъж на две години в началото на лятото, се обменят идеи и се обсъждат нови перспективи, свързани с младежта, развиват се иновативни решения на въпроси, свързани с бъдещето, провеждат се срещи с лица, отговорни за вземането на решенията в ЕП, както и с представители на ЕП с широк професионален опит. През септември темите, засегнати по време на събитието, биват предоставени на членовете на ЕП. От октомври до края на ноември се провеждат Европейските младежки изслушвания, по време на които участници в семинара имат възможност да представят конкретни идеи пред различни парламентарни комисии, както и да получат отговори от членове на ЕП.

Към официалната страница на Европейското младежко събитие (EYE)

Възможности за младежи