Фондация „Колективът“ за проекта „Академия за градски пространства“

Академия за градски пространства София/Берлин е българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2024 г. Това е новаторски проект на фондация „Колективът“, предназначен за креативни млади хора, които се интересуват от архитектура, урбанизъм и изкуство.

2024-04-body-ecyp-interview.jpg
Снимка: Фондация „Колективът“

Преди обявяването на победителя на европейско ниво и церемонията по награждаването в Аахен на 7 май, зададохме няколко въпроса на фондация „Колективът“ за инициативите за подобряване на градски пространства и за проекта „Академия за градски пространства“ - победител в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“.

Как се роди идеята за „Академия за градски пространства“ и каква беше основната мотивация зад проекта?
В България има много екипи, които се занимават с достъпна култура, с работа с общности или други, чийто фокус пада върху проектиране на градска среда, но комбинацията от трите не е толкова често срещана. Това се оказа голямо предизвикателство за една млада организация като нашата. Фондация  „Колективът“ е само на 4 години, наскоро навършени. За голяма част от процесите се е налагало да изградим методология от нулата. Идеята зад академията беше да споделим този натрупан опит, да въвлечем повече хора, които имат желание да отключват пасивни градски пространства чрез култура и работа с общности, но не знаят откъде да започнат. Вярваме, че заедно можем да надграждаме и утъпкваме пътечките за създаване на градска среда, моделирана от хората за хората.

Как протече проектът и какво постигна?
 „Академия за градски пространства“ в основата си е платформа за запознанства, обмяна на опит и създаване на нови колективи. Като структура включваше две подчасти -  дискусии и практически задачи. В дискусиите с помощта на гост лектори успяхме да разгледаме най-ключовите теми и стъпки за създаване на проект за публично пространство, от това как да намерим финансиране, как да работим с общности, как да си сътрудничим с институции, до това как да изградим информационна кампания за нашата идея. Темите бяха представени през призмата на реални, разнообразни по мащаб и етап на завършеност проекти от България и Германия.

Във втората част направихме проучване на потенциала и проблемите на публичните пространства в два софийски квартала − Еврейският квартал и зоната около Женския пазар. Бяха маркирани 50 локации, които оформихме като помощна карта за бъдещи намеси в градска среда. Участниците имаха възможността да работят по екипи и да развият свой проект за територия по избор.
Академията завърши с отворено събитие, на което представихме кратък наръчник, базиран на събраната информация в рамките на формата.

Планирате ли да продължите или доразвиете Академията и какви други инициативи подготвяте в бъдеще?
За тази година предвиждаме продължение, насочено повече към физическото изпълнение на проекти за градска среда. Работното заглавие е „Инкубатор за промяна на градска среда − хъб за урбанистично и културно развитие на България“.

Програмата ще развие темите на дискусиите от миналата година, като този път ще добавим и хакатон за градско развитие, в който ще вземат участие мултидисциплинарни екипи от студенти и млади специалисти. Те ще представят решения за въздействие на предварително избрана пасивна локация и възможностите за реализиране на културни продукти в нейния обхват. С помощта на ментори и експерти по градско развитие, най-добрият проект от хакатона ще бъде представен и осъществен, като неговата реализация ще бъде съпътствана с организирането на културна програма, която да обживи пространството и да насочи общественото внимание към него.

2024-04-body-ecyp-interview2.jpg
Снимка: Фондация „Колективът“

Фондация  „Колективът“ реализира множество успешни инициативи, които преобразяват занемарени пространства в градовете. Какъв е най-важният ефект от тези намеси?
В принципите ни на работа е да създаваме бързи, временни архитектурни намеси. Те са идеално средство, с което можем да изследваме потенциала на една територия и да покажем нейните възможности. Стремим се проектите ни да не остават само на хартия. Една лека бюджетна конструкция може да ни даде много бърза обратна връзка за това как се приема дадена локация и има ли тя потенциал за развитие. Такъв тип намеси ни помагат да сме в непрестанна комуникация с обществото, с ползвателите на градската среда и да създаваме пространства, от които има реална нужда. Щастливи сме, когато тези инициативи се припознават не само от хората, а се превърнат в приоритет и на институционално ниво.

Какво трябва да се случи, за да се включат повече хора в подобряването на градската среда в България?
Мултидисциплинарният подход е ключово звено за създаване на успешни проекти за градска среда. Включването в ранните етапи на вземане на решения за дадена територия на всички засегнати лица − граждани, институции, експерти и местни бизнеси, може да гарантира резултати, които ще бъдат лесно припознати от хората. За да се случи това, е важно инициативите да се комуникират правилно и да оставят поле за включване. Чувство за отговорност към заобикалящата ни урбанизирана среда и познаване на каналите и механизмите, по които можем да я променяме, са основа за това всеки един от нас да се превърне в двигател на позитивна промяна на градската среда в България.

Фондация  „Колективът“ е носител на редица награди за работата си за подобряване на градската среда, включително престижната награда „Нов европейски Баухаус“. Какво ви носят подобни отличия?
През 2023 г. фондация „Колективът“ получи награда в категория Приоритизиране на хора и пространства в нужда на годишните награди на „Нов европейски Баухаус“ с проекта „Danube design lab”, част от инициативата Реките на града. Тази година пък проектът ни за трансформация на обществените пространства в Бизнес парк София „Concrete to culture“ e сред номинираните. Очакваме резултати до средата на месец април. Подобни отличния ни дават спокойствие, че инициативите ни се движат съобразно приоритетите, тенденциите и ценностите на европейско ниво. Международното признание има благоприятен ефект и на местно ниво, всяка награда ни носи повече доверие от страна на граждани и на институции.

***

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ и се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция; да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот, да служат като модел за европейските младежите и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Полезни линкове:

Европейска младежка награда „Карл Велики“
Национални лауреати на Европейската младежка награда ,,Карл Велики“ за 2024 г.
Победители в националния етап на наградата от България