Награди на Европейския парламент

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Младежката награда „Карл Велики“ се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора Европейската младежка награда „Карл Велики“. Отличието извежда на преден план ежедневната работа на младите хора в цяла Европа в подкрепа на европейската демокрация и подкрепя активното им участие в моделирането на бъдещето на Европа.

Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот, да служат като модел за европейските младежите и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това европейско жури, съставено от двама членове и председателя на Европейския парламент, трима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен и двама представители на младежкия сектор, излъчва победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата − 2500 евро. По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите през май 2023 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент.

Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата.

Награди на Европейския парламент