Награди на Европейския парламент

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Младежката награда „Карл Велики“ се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора Европейската младежка награда „Карл Велики“. Отличието извежда на преден план ежедневната работа на младите хора в цяла Европа в подкрепа на европейската демокрация и подкрепя активното им участие в моделирането на бъдещето на Европа.

Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот, да служат като модел за европейските младежите и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това европейско жури, съставено от двама членове и председателя на Европейския парламент, трима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен и двама представители на младежкия сектор, излъчва победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата − 2500 евро. По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите през май 2023 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент.

Победители в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“:

- 2023 г. - „Музикално обучение за украинските деца“;
- 2022 г. - Лятна академия „Перспективи“;
- 2021 г. - „Модел Европейски съюз София 2021“;
- 2020 г. - „Лечение без граници“;
- 2019 г. - „European Identity Booster“ (Стимулатор на европейската идентичност);
- 2018 г. - „Пътуваща изложба „Последвай стъпките“;
- 2017 г. - „Европейски приятели";
- 2016 г. - „Нощта на седемте антени“;
- 2015 г. - „Международна седмица България 2014“;
- 2014 г. - „Единство в различията 2013“;
- 2013 г. - „Международна седмица България“;
- 2012 г. - „Международна седмица България“;
- 2011 г. - „BEST Academics and Companies“;
- 2010 г. - „BEST Инженерно състезание“;
- 2009 г. - „България, толкова далеч и толкова близо!“;

Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата.

Награди на Европейския парламент