Награди на Европейския парламент

Награда „Сахаров“

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда за особени постижения в няколко области.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда за особени постижения за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално правото на свобода на изразяване, за защита на правата на малцинствата, за спазване на международното право, за развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държава.

Наградата, връчена за първи път през 1988 г. на Нелсън Мандела и Анатолий Марченко, е най-високото отличие, присъждано от Европейския съюз за дейност в областта на правата на човека. Тя е признание за лица, групи и организации, които имат изключителен принос за защитата на свободата на мисълта. Чрез нея и чрез свързаната с нея мрежа ЕС оказва подкрепа на лауреатите – дава им повече решимост и сила в усилията за отстояване на техните каузи.

Сайт на Наградата „Сахаров“