Награди на Европейския парламент

Награда за европейски гражданин

Наградата за европейски гражданин се присъжда всяка година от Европейския парламент на проекти на граждани и организации в Европейския съюз, които са нагледен пример за европейско сътрудничество, взаимно разбирателство, насърчаване на общите европейски ценности и основните права.

Награда за европейски гражданин се присъжда от 2008 г. насам. Отличието има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

- проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
- проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
- проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо);
- проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Журито обръща специално внимание на проекти, показващи солидарност между гражданите в Европейския съюз и извън него. Наградата е под формата на почетен медал и има символична стойност. Цялостни постижения или всекидневната дейност на организации не представляват проекти и поради това не отговарят на изискванията за участие.

За повече информация пишете на адрес CitizensPrize@ep.europa.eu.

Досегашните лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са:

2021 г. – Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“

2020 г. – Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“

2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.

Награди на Европейския парламент